Information med anledning av kriget i Ukraina

Som de flesta av er redan vet pågår en allvarlig konflikt i Europa sedan Ryssland angripit Ukraina med flygangrepp och trupp på mark. Media rapporterar om flera dödsoffer och skadade och det är många av oss som är oroliga för omvärldsutvecklingen.

Ett sätt att hantera den oro som nu uppstår kan vara att investera i hemberedskap. För att du ska ha en god beredskap krävs att du kan säkerställa tillgång till mat, kommunikation, vatten, värme och sömn under minst 7 dagar. Läs mer om hemberedskap här.

Riskerar Sverige att hamna i krig?

Försvarsmakten gör fortfarande bedömningen att sannolikheten för krig i Sverige är låg på kort sikt men omprövar kontinuerligt bedömningen. Säkerhetspolisen ser en förhöjd hotbild (3) på en femgradig skala vilket framförallt beror på en större omfattning Informations- och desinformationskampanjer som riktas mot Sverige

Vad kan du som kommuninvånare göra?

Alla som bor i Sverige kan bidra till svensk säkerhet och beredskap genom att ha ett kritiskt förhållningssätt mot information (sprid inte falska rykten), se över din hemberedskap, skydda din information mot cyberangrepp och gå med i en frivillig organisation. Om du är osäker på vilka förebyggande åtgärder som kan vara bra att vidta kan du använda dig av MSBs broschyr. Om krisen eller kriget kommer

Vad gör vi på kommunen?

Kommunen bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete riktad såväl mot fredstida kriser som krig och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel.

Med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget fokuseras arbetet just nu mot:

  • Att säkerställa och upprätthålla informations- och säkerhetsskyddet.
  • Kontinuerliga avstämningar med andra kommuner, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Migrationsverket med flera för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen.
  • Kontinuerlig omvärldsbevakning utifrån kommunens egen verksamhet (identifierad samhällsviktig verksamhet) och det geografiska områdesansvaret för att kunna identifiera incidenter som avviker från normalbilden.

Hesa Fredrik

Antalet larmtutor (Hesa Fredrik) har minskat i antal under fredstid och befolkningen i Vilhelmina kommun nås inte av detta larm. Därför uppmanas alla medborgare att hålla sig informerade om viktiga meddelanden till allmänheten via radio och tv.

Skyddsrum

I Vilhelmina kommun finns inga skyddsrum och Myndigheten för kris och beredskap (MSB) uppmanar att människor istället söker sig till något annat skyddande ställe, t ex en källare eller en tunnel. Det är MSB som beslutar och hur och var skyddsrum byggs.

Källkritik

Det sprids för närvarande rysk propaganda bland olika medier om attackerna i Ukraina med syfte att påverka opinionen i Sverige. Det är därför viktigt att alla tar eget källkritiska ansvar och endast hämtar information om kriget från tillförlitliga medier. Var uppmärksam på felaktig information och tänk på att inte sprida den vidare! På https://www.krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer.

Testa gärna din källkritiska förmåga via denna länk: https://nyhetsvarderaren.se/testa-dig-sjalv/

Vill du läsa vidare om rysk desinformation hänvisar vi till https://euvsdisinfo.eu/ (engelska)

 

Uppdaterad den 29 november 2022