Inför trafikverkets satsning på gång- och cykelväg i Kittelfjäll

Inför Trafikverkets satsning på ny gång-och cykelväg genom Kittelfjäll så kommer kommunen att påbörja ett arbete med att säkerställa utrymme för ny busshållplats samt ny placering återvinningsstation.

Detta arbete kommer att påbörjas under sensommaren med bland annat röjning, dikning samt förstärkningsarbeten. Platsen för ny busshållplats och återvinningsstation blir det område där nya handelsområdet planeras. När ny handel kommer att etableras är inte klart i dagsläget, men vi förbereder för att kunna ha den nya hållplatsen klar under hösten.

Uppdaterad den 29 november 2022