HEMTJÄNSTEN: Trygghetslarmen fungerar inte

Uppdatering 24/3: Hemtjänstens trygghetslarm fungerar igen.
Företaget Careium som tillhandahåller larmsystemet, meddelar på sin webbplats att driftstörningen som påverkade företagets samtliga trygghetslarm berodde på en cyberattack: https://www.careium.com/sv-se/.

23/3: Trygghetslarmen inom hemtjänsten, både i tätorten samt byar och fjälldalarna fungerar inte. Leverantören håller på att felsöka och åtgärda problemet. Vi hoppas att larmen börjar fungera så snart som möjligt. Hemtjänstens beredskapsplan är i gång.

Uppdaterad den 24 mars 2023