GRUNDFORS och FATMOMAKKE: Inställd soptömning

Det blev inte soptömning i Grundfors och Fatmomakke under måndagen den 9 oktober på grund av halka. Nästa tömning blir istället den 23 oktober.

Uppdaterad den 10 oktober 2023