Fyra fall av covid-19 inom LSS-verksamheten

Fyra fall av covid-19 har bekräftats inom LSS-verksamheten denna vecka. Det gäller två brukare och två personal, alla mår bra och har lindriga symptom. Smittspårning pågår i denna stund och åtgärder för att stoppa smittspridningen har införts. Vi jobbar utifrån Vårdhygiens rutiner gällande skyddsutrustning.

Uppdaterad den 17 februari 2021