Frukostmöte Gomorron Vilhelmina 27/3 och 1/4

Vilhelmina Kommun informerar kring regeringens åtgärdspaket, vad som beslutats lokalt och vilka utvecklingsåtgärder näringslivskontoret kan
erbjuda. Kommunalrådet Annika Andersson och personal från Näringslivskontoret deltar.

Att hantera sin egen och andras oro - Emma Dahlberg, psykolog och organisationskonsult på Previa deltar digitalt.
Gott om tid avsätts för diskussion och frågor, såväl kommunen som Previa deltar.

OBS!
Vid träffen på Hotell Wilhelmina ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter följas så om du har hosta och/eller feber eller andra förkylningssymtom ska du välja att
delta digitalt istället. Hotell Wilhelmina jobbar med smittförebyggande rutiner och de direktiv som är beslutade.


Program för träffarna
Go´morron Vilhelmina 27 mars och 1 april

Tema - Corona
Med anledning av situationen Sverige och vår kommun befinner sig i har vi beslutat att lägga fokus på Corona och de effekter det får för företagen. Vi erbjuder två tillfällen
med samma innehåll, det ena på plats och det andra digitalt så du kan välja vad som passar för din del.

Frukostmöte 27 mars kl 7.30-9.00 på Hotell Wilhelmina - OBS! sänds inte digitalt

Digitalt frukostmöte 1 april från kl 8.00-9.30

Länk till anmälan

Uppdaterad den 29 november 2022