Från och med idag 5 maj stänger följande skoterleder även för ortsbor

Från och med idag 5 maj stänger följande skoterleder även för ortsbor. Gäller fram till barmarksperioden.

Klimpfjäll-Slipsikstugan
Fatmomakke-Bleriken-Rissjön-Kittelfjäll (inklusive Fatmomakke-
Borkasjö)

Se beslut och karta här

Uppdaterad den 6 maj 2022