Fortsatt kapacitetsbrist hos AC-Net

Många av AC-nets kunder upplever fortfarande problem med sitt internet. Orsaken är kapacitetsbrist i AC-nets nät och utrustning. AC-net meddelar att de arbetar hårt för att lösa problemen för kunderna.

AC-net rapporterar att bredbandsanvändandet har ökat explosionsartat i samtliga av deras stadsnät. Detta beror troligtvis på att allt arbetar och studerar hemifrån samt att många håller sig hemma för att begränsa sina sociala kontakter - då ökar också bredbandsanvändandet. Problemet med trögt internet märks just nu främst av på kvällstid mellan klockan 18–23.

Det är naturligtvis mycket olyckligt och AC-net arbetar hårt för att lösa problemet och vi hoppas att de kommer fram till en hållbar lösning inom rimlig tid.

Uppdaterad den 29 december 2020