Förlängning av beslut gällande åtgärder på grund av Covid-19 till och med 18 april

Beslut har fattats att förlänga de åtgärder som införts på utvecklingsenhetens verksamheter i Vilhelmina kommun. Det gäller fritidsverksamheterna samt turistbyrån, näringslivskontoret och fritidskontoret. Idrottshallarna hålls öppna för skolverksamhet och föreningslivets verksamheter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Beslutet gäller från 22 mars tom 18 april.

Badhus   

Endast öppet för skolverksamhet och  stängt för övriga besökare.   

Ishallen och sporthallar    

Öppet för skolverksamhet och föreningslivets verksamheter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare, stängt för övriga besökare.   

Följ de nationella restriktionerna och respektive specialidrottsförbunds riktlinjer.   

Läs mer på: krisinformation.se   

Fritidsgården 

Öppen via fritidsgård-online och med vissa utomhusaktiviteter för ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet utifrån gällande restriktioner.  

Öppettider kommuniceras via Vilhelmina Fritidsgårds sociala medier.  

Ni kan även maila fritidsgarden@vilhelmina.se eller ringa 0940-141 42 för mer info.  

Bibliotek   

Stängt för besök med möjlighet att låna och lämna igen. Kontakta biblioteket genom att maila på folkbiblioteket@vilhelmina.se eller ringa 0940-141 60 för avhämtning på plats eller hemleverans.    

Turistbyrån /Fritidskontoret/Näringslivskontoret 

Finns tillgängliga online via epost och telefon och nås enligt nedan: 

Turistbyrån turist@vilhelmina.se 0940-398 86 

Fritidskontoret fritid@vilhelmina.se 0940-140 46 

Näringslivskontoret naringsliv@vilhelmina.se 0940-140 64 

 

Beslutet gäller från och med 2021-03-22  och till och med 2021-04-18, kan komma att förändras beroende på Corona-läget.  

Uppdaterad den 22 mars 2021