Fjärr- och distansundervisning på Malgomajskolan under v,9

Utifrån den höga smittspridningen i regionen just nu, har Malgomajskolans skolledning i samråd med  Vilhelminas skolchef beslutat att gymnasieskolan övergår till fjärr- och distansundervisning under v.9, inför sportlovet.

Anledningen är de skarpare rekommendationer som ges både nationellt och regionalt, men också att Malgomajskolan har en hög andel resande elever och skolan vill undvika smittspridning inom kollektivtrafiken. Malgomajskolan har dessutom goda tekniska och pedagogiska möjligheter att ställa om till fjärr- och distansstudier vid behov. 

Undantaget från distansundervisningen är elever på introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolan; dessa elevgrupper fortsätter med närundervisning enligt schema. Dessutom kommer elever att kunna bli kallade till vissa examinationer och praktiska moment under veckan. Information om detta sker via mentorerna. Huvudregeln är dock att gymnasieskolan inte är öppen för närundervisning under v.9. 

Information om hur uppstart efter sportlovet kommer att ske, ges senare.

Uppdaterad den 25 februari 2021