Enkätundersökning - fritidshusägare i Kultsjödalen

En student skriver just nu ett examensarbete om fritidshus och distansarbete i Kultsjödalen. Hon skulle bli mycket tacksam om du som har ett fritidshus svarar på hennes enkätundersökning.

Brukar du vistas i fritidshus, ditt eget eller någon annans, någonstans i Kultsjödalen? Delta då i min enkätundersökning!

Jag heter Matilda Johansson och kommer från Saxnäs. Just nu skriver jag mitt examensarbete i kulturgeografi i samarbete med Vilhelmina kommun. Under 2020 har många arbetat på distans till följd av covid. Genom min enkät vill jag ta reda på om fritidsboende har tillbringat mer tid i Kultsjödalen under denna period. Som en del av mitt arbete undersöker min enkät även hur infrastruktur och den lokala servicen påverkar möjligheten att arbeta på distans i Kultsjödalen; nu och i framtiden.

Enkätsvaren kommer sammanställas i en rapport som Vilhelmina kommun sedan kommer ta del av och kunna använda i sitt arbete med utvecklingen av Kultsjödalen.

Enkäten tar max 10 min att svara på och vi vill ha svar även från dig som vare sig äger ett fritidshus eller jobbar på distans.

Jag skulle vara väldigt tacksam om ni tog er tid att svara på min enkät! 

Klicka här för att komma till enkäten

Uppdaterad den 16 april 2021