Eldningsförbudet upphävs

Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Västerbottens län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets kommuner och räddningstjänster.

Brandrisken har minskat, men det är fortfarande torrt i markerna på vissa håll. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig (via Länsstyrelsens eller kommunens webbplats). Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar. 

Ladda ner MSB:s app Brandrisk ute för att hålla dig informerad om brandrisk och eventuella eldningsförbud 

Uppdaterad den 28 juni 2023