Distansstudier på Dikanässkola under v, 8

I samråd med smittskydd i Umeå har skolledningen beslutat att införa distansstudier för elever och personal på Dikanäs skola hela denna vecka (vecka 8).

Orsaken är att personal och elever har varit i närheten av en person som senare diagnostiserades med covid-19. Inga tecken på symptom finns bland elever och personal på skolan men beslutet har fattats i förebyggande syfte för att förhindra möjlig smittspridning. Mot slutet av veckan kommer åtgärden att utvärderas och vidare beslut tas.

Uppdaterad den 22 februari 2021