Digitalt seminarium om företagande inom samiska näringar 26 februari

Välkomna till ett digitalt seminarium för dig som just startat, för dig som redan driver ett företag eller för dig som vill lämna över. Tema på seminariet är ekonomi och ledarskap.

26 februari kl 9:00-12:00 

Program

9:00 Inledning

9:20 Det gröna ledarskapet—Marie Simonsson 
Om betydelsen av olika personligheter, stresshantering, personligt ledarskap och hur du kan ut veckla dig själv och ditt företag.

10:00 Bensträckare

10:15 Att planera för överlåtelse och förvärv—Göran Jonsson
Hur planerar man för en överlåtande av företaget och vad bör man tänka på när man ska förvärva ett företag?

11:00 Investeringsstöd inom Landsbygdsprogrammet—Sara Larsson 
Om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar för att utveckla samiska näringar.

11:45 Avslutning

Du kan välja om du vill delta på samtliga pass eller bara något enstaka. Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor. Anmäl dig till naringsliv@vilhelmina.se innan onsdag 24 februari kl 16.00. Vid färre än 8 anmälda ställs seminariet in.

Om föreläsarna

Marie Simonsson har lång erfarenhet av ledarskap, förhandling och affärsutveckling både som anställd och i eget företag. På uppdrag av Jordbruksverket driver hon ett företagarprogram online för Rennäring, Jordbruk och Trädgård och erbjuder kortare kurser och längre program i ledarskap och företagsledning.

Uppdaterad den 16 februari 2021