Covidrapportering Vecka 3

Under föregående vecka testade 966 personer positivt i Skellefteåområdet, 1 928 i Umeåområdet, 261 i södra Lappland och 127 personer som är skrivna utanför länet.

I Vilhelmina bekräftades 31 personer smittade av Covid-19, en något lägre siffra jämfört med vecka 1 med 48 bekräftade smittade. Detta kan dock bero på brist av tester eller så kallade snabbtest och det är viktigt att vi fortsätter vara försiktiga och följa rekommendationerna.

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

  • Nu kortas karantänen för den som är smittad av covid-19 till
    minst fem dagar, istället för som tidigare sju dagar.
  • Karantänen kortas också för de som delar hushåll som någon som är smittad, meddelar Folkhälsomyndigeten på torsdagen.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också till regionerna att ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet. Detta är för att prioritera dem som måste utföra sitt arbete på arbetsplatsen, exempelvis skola, vård och omsorg.

Uppdaterad den 29 november 2022