Boken kommer - få biblioteksboken direkt i brevlådan

Boken kommer är en ny tjänst för dig som har svårt att ta dig till biblioteket. På så vis kan du få böcker eller annan media hemskickad med post.

Med stöd från Statens kulturråd erbjuder Folkbiblioteket Vilhelmina en ny tjänst från och med 10 september, kallad Boken kommer. Den innebär att du som

• är funktionshindrad och/eller äldre och har svårt att ta dig till biblioteket
• bor på ett äldreboende och har svårt att ta dig till biblioteket
• bor mer än 5 mil från Vilhelmina centralort

kan få önskad media kostnadsfritt hemskickad med post.

Returnering av lånad media får du dock ordna själv genom att skicka med anhörig, granne eller liknande eller returnera med post och stå för portokostnader själv.

För att kunna utnyttja Boken kommer behöver du ett giltigt lånekort samt ansöka om tjänsten. Har du inget lånekort får du ansöka även om ett sådant. För båda ansökningar krävs legitimation, och om ansökan sker via bud krävs även att budet legitimerar sig.

Vill du veta mer? Fråga oss eller ring 0940-14160

Uppdaterad den 29 november 2022