Beslut om ombyggnation av Bilbolaget

Kommunstyrelsen i Vilhelmina kommun beslutade den 24 november att föreslå för kommunfullmäktige att före detta Bilbolaget ska byggas om till skollokaler avsedda för Malgomajskolans yrkesprogram.

Lokalen som Bilbolaget tidigare låg i beslutades att köpas av Kommunfullmäktige i december 2019 i syfte att byggas om till skollokaler då nuvarande Malgomajskolan 3 (M3) är i dåligt skick. Dock har den nödvändiga ombyggnationen av nya M3 dragit ut på tiden eftersom det skulle innebära en stor kostnad för kommunen som befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Bristerna i gamla M3:s lokaler har varit kända under en längre tid men efter höstens allvarliga incident då ett elsäkerhetssystem inte utlöstes vid en vattenläcka och efterkommande anmälan till huvudskyddsombudet stod det klart att fordonsprogrammet riskerade att läggas ned om skolverksamheten inte flyttas till en ny lokal.
Därför har kommunstyrelsen fattat beslut att föreslå för fullmäktige att lägga ca 32 miljoner kronor på att bygga om Nya M3 (Bilbolaget) och på så vis säkerställa 75 elevplatser och fordonsprogrammets framtid.

 

"Det känns jättebra att vi kommit överens om att investera och satsa vidare på Malgomajskolans gymnasieutbildningar. Fordonsprogrammet är en populär utbildning och därför känns det viktigt för oss att ge framtida elever möjligheten att gå denna utbildning," berättar Annika Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Uppdaterad den 25 november 2020