Beredskap: Vattentillgång är god!

Ronny är drifttekniker och jobbar med kommunens vattenförsörjning på Tekniska avdelningen. Det är han och hans kollegor ser till att det kommunala vattnet rinner i kranarna. Hur svarar han på frågan: Vad har ni för beredskap?

Extra pumphus och reservkraft

”Vi har bra vatten i Vilhelmina. Vi har system för att till exempel ta bort svavelväte, mangan och järn från vattnet samt uv-ljus för att döda eventuella bakterier. Mitt jobb är att se till att de som är anslutna till kommunens VA-nät har vatten när de skruvar på kranen hemma i köket eller badrummet.

I ett vattenverk sker mycket på automatik. Men minst en gång i veckan är vi på plats för att kolla att allt är som det ska. Vid vattenverket som försörjer tätorten och Dalasjö med vatten kommer vi snart att få två nya pumphus i drift. Vi har redan två, men med de nya säkerställer vi vattentillgången om ett skulle gå sönder. Vi har också reservkraft som går i gång vid strömavbrott. Sedan skulle vi behöva reservkraft på fler ställen som i våra fjälldalar.

Tillgången på vatten

Tillgången på vatten är bra i kommunen vid alla våra vattenverk. Det är ibland kapaciteten i vattenverken som kan vara svårare i fjälldalarna vid jul, sportlov och påsk. Då ökar ju befolkningen helt plötsligt och om alla sätter på kranarna samtidigt kan det upplevas som brist på vatten.

Om det skulle hända en olycka, som att en lastbil skulle läcka diesel, vid våra vattentäkter så måste man ringa direkt. Då sanerar vi tillsammans med räddningstjänsten på en gång, så att vi bevarar vattnets kvalitet och tillgången på vatten.

Vattenläckor

Vattenläckor är ju alltid en större eller mindre kris beroende på omfattningen. Det går inte att helt undvika vattenläckor, till exempel så kan det bli skador då tjälen rör marken runt rören. Om det blir akut har vi har möjlighet att frakta ut vatten med våra vattentankar - en på 10 m3 och en 15 m3 för att skapa tillfälliga hämtplatser.

I min arbetsgrupp har någon av oss alltid jour, för att kunna rycka ut om något skulle hända. Vi har också god kontakt med vår entreprenör som är snabba på att ställa upp för att gräva och reparera. Vi är ett tajt gäng som jobbar med kommunens vatten och avlopp. Alla hjälps åt om det behövs.”

Uppdaterad den 28 september 2023