Beredskap: Tillsammans är vi beredda!

Magnus är kommunens räddningschef. Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar. Hör hur han svarar på frågan: Vad har ni för beredskap?

Alltid beredskap

”Vi har beredskap hela tiden. Det är vårt jobb att rycka ut vid olyckor och vårt ansvarsområde är brett; det gäller till exempel: brandbekämpning, trafikolyckor, vattenlivräddning, skogsbrandsläckning och insatser vid kemikalieolyckor.

I Vilhelmina arbetar cirka 40 personer som deltidsbrandmän. Vi har jourlistor och arbetslag, och från att ett larm kommer in ska vi kunna rycka ut på 5 minuter. I Vilhelmina är 5–6 personer i beredskap för räddningstjänsten. Även i Dikanäs och Saxnäs har vi deltidsbrandmän med en rullande beredskap där det alltid är två personer redo om något händer.

Rutiner och övning

Vi har servicetekniker hos oss också. En av många viktiga uppgifter som de gör är att regelbundet se över reservkraften för våra ledningscentraler i kommunen. Om det blir ett strömavbrott måste larm och all kommunikation fungera, så att vi kan utföra vårt arbete även under en sådan situation.

Just ha bestämda rutiner och att var sak har sin plats är en viktig del för att vara redo om något händer. Även deltidsbrandmännen har övningar tillsammans och vi tänker hela tiden på vad som är syftet med en räddningsinsats: Vi ska hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön.

Samarbete gör oss starkare

Det som kan vara en utmaning för oss är till exempel en stor skogsbrand som hotar bebyggelsen i tätorten, omfattande översvämningar eller större olyckor som dieselutsläpp vid känsliga naturområden.

Vi har en god beredskap även för det, tack vare att vi samverkar med våra grannkommuner i inlandet, Jämtland och Västernorrland. Tillsammans har vi mer resurser och kan ställa upp för varandra när och där det behövs. Vi har även två SOS-centraler inom vårt område och det ger en bättre trygghet och stabilitet. Även Länsstyrelsen Västerbotten är en part som vi samarbetar med och som är ett stöd vid händelse av kris.”

Uppdaterad den 1 oktober 2023