Beredskap: Allas ansvar!

Karl-Johan jobbar som kommunchef. Hans uppgift inom kommunens beredskap är att se till att hela organisationen och alla verksamheter är förbereda om något skulle hända. Hör hur han svarar på frågan: Vad har kommunen för beredskap?

Beredskap för olika scenarier

”Vi har duktiga medarbetare som ser till att det dagliga arbetet fungerar. Det är i den vanliga arbetsvardagen som vi lär oss om hur det och de vi arbetar med fungerar. Om vi kan det, så är vi redan där mycket bra förberedda om något skulle hända.

Övergripande i kommunen arbetar vi med att analysera våra svaga punkter. Vi sammanställer en så kallad risk- och sårbarhetsanalys och lär oss då hur vi ska hantera olika situationer. Det finns olika scenarier, vilket delvis beror på om det är sommar eller vinter. Givetvis är ett längre strömavbrott på vintern en tuffare situation, men vi har de viktiga bitarna på plats för att hantera det.

Alla måste ta sitt ansvar

Vi har en mycket god samverkan med grannkommunerna, regionen och länsstyrelsen. Sedan har vi internt i kommunen en stabil krisstab som genomför regelbundna övningar. Här har vi också kommunikationsplaner för att nå ut till kommuninvånarna med information.

Kommunen har ett ansvar för förnödenhetsförsörjningen; vi ska ha drivmedel, livsmedel, reservdelar och personal för att hantera en kris. Det är viktigt att förstå att våra krisplaner i kommunen bygger på att alla medborgare tar sitt ansvar. Under sju dygn räknar vi med att alla som inte behöver vård, skola och omsorg kan klara sig på egen hand. Det finns dock inga överhängande hot mot Vilhelmina och om något oförutsett skulle inträffa, så har vi en organisation för att klara oss.

Du kommer under veckan att få en inblick i beredskapen hos några av kommunens verksamheter. Under veckan kan du också själv fundera över din beredskap: Vad har du för beredskap i ditt hushåll?"

Uppdaterad den 27 september 2023