Bekräftad smitta på äldreboenden

Vi har nu fått bekräftad smitta på både Tallbacka och Åsbacka. Antalet smittade brukare är totalt fyra stycken, och dessa isoleras på sina rum.

Även några ur personalen har bekräftats smittade eller sitter i familjekarantän.

Vi arbetar nu enligt rutiner för att begränsa smittan. En av våra avdelningar på Åsbacka är isolerad då flera av våra brukare kan ha blivit smittade, och här har skyltar satts upp. Personal ska i den mån det går undvika att gå emellan de olika avdelningarna i husen. Personalen screenas inför arbetspassen i den mån det går, en svårighet just nu när det råder stor brist på tester.

Ett stort tack till all vår fantastiska vårdpersonal som gör sitt yttersta under dessa svåra förutsättningar.

Vill du göra en insats och kan tänka dig att vikariera inom vården eller skola och barnomsorg? Vi kommer nämligen inom kort att annonsera för extrapersonal så att våra verksamheter inom främst omsorg och skola ska kunna bemanna trots pandemins utmaningar.
Uppdaterad den 29 november 2022