Begränsad framkomlighet på Bergbacka

På grund av grävningsarbete måndagen den 12 november kommer det att vara begränsad framkomlighet på Bergbackavägen mellan korsningen Sockenvägen och Blomstergatan.

Trafikanter genom området ombeds att om möjligt ta vägen via Baksjöstrandsvägen för att minska störningen i grävområdet.

Uppdaterad den 5 augusti 2020