Använd genomskinliga säckar vid återvinning

Om du kommer med ditt grovavfall i säck så måste det vara en genomskinlig sopsäck för att du ska få lämna det på våra återvinningscentraler. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Kommunens återvinningscentraler är välbesökta platser och varje vecka tar vi emot stora mängder avfall. Mycket av det brännbara avfallet som levereras i svarta eller färgade sopsäckar ställer till en del problem. Merparten av avfallet är rätt sorterat. Men tyvärr händer det att vi hittar exempelvis matavfall, förpackningsavfall, elavfall, mediciner och farligt avfall som ex färgburkar och oljefilter mm. i sopsäckarna där det inte hör hemma.

Därför ska avfall som lämnas på kommunens ÅVC vara packat i genomskinliga sopsäckar. Personalen får då en chans att se vad som finns i säckarna, och det blir det lättare att förebygga att avfall hamnar fel.

Användandet av genomskinliga sopsäckar har även införts i övriga kommuner i Västerbottens län. Kravet på genomskinliga sopsäckar är ingenting vi i Västerbotten är först med utan det införs nu mer och mer i hela Sverige. Exempelvis har de flesta kommuner bl.a. i Jämtland, Skåne och Norrbotten samt alla kommuner i Västernorrland infört detta med gott resultat.

Tack för att du hjälper till att sortera rätt.

Uppdaterad den 29 november 2022

Öppettider ÅVC

Öppettider Vilhelmina
Industrivägen 36 (gamla sågen-området)

Måndag 12.00-18.00
Tisdag-Fredag 12.00-15.00

Öppettider Saxnäs
Vilhelminavägen, 1 km öster om Saxnäs

Måndag 15.00-17.00
Fredag 11.00-13.00

Öppettider Dikanäs
Matsdalsvägen, 1 km norr om Dikanäs

Måndag 15.00-17.00
Fredag 11.00-13.00

 

Samtliga återvinningscentraler har stängt röda dagar, julafton och midsommarafton.