Ansök om bygdemedel för 2021

Nu är det dags att söka bygdemedel med avseende på 2021. Ansökan görs via Länsstyrelsen och skall vara inlämnad senast 31/1 2021.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Information om hur du ansöker om bygdemedel hittar du här. 

Uppdaterad den 11 januari 2021