500 deltagare hos Vilhelmina Lärcentrum

Över 500 personer har varit inskrivna hos Lärcentrum under 2023. Den senaste kursen som startade i mitten på november var den högt eftersökta svetsutbildningen.

- Vi jobbar mycket med yrkesutbildningar i egen regi och det gör oss rätt så unika med våra många YH-utbildningar, berättar Lars Gavelin, arbetsmarknads- och vuxenutbildningschef.

Vilhelmina Lärcentrum ger olika slags utbildningar, allt från korta kurser till längre utbildningar samt allmänna kurser. Yrkeshögskoleutbildningar (YH) görs tillsammans med branschorganisationer och företag. Både vid gymnasiala yrkesutbildningar och vid yrkeshögskoleutbildningar är målet arbete.

- 80 procent av våra deltagare inom yrkesutbildningar går till arbete inom den inriktning man valt att läsa, säger Lars Gavelin.

Läsa universitetsutbildning på hemmaplan

En del studerande på Lärcentrum vill byta yrkesbana och andra studerar på distans parallellt med att de arbetar. Det finns även de som läser upp sin behörighet för att kunna söka till högre studier eller som studerar på distans på högskola/universitet och behöver en plats att kunna studera i lugn och ro.

- Vi vill kunna stötta de som vill läsa upp sin behörighet och öka möjligheten att ta sig till sin drömutbildning, bland annat ordnar vi högskoleprovet här hos oss, säger Sara Danielsson, studie- och yrkesvägledare på Lärcentrum, och fortsätter:

- Genom att vi också har en studentservice i våra lokaler med platser för att studera och skriva en tentamen, så kan fler bo hemma i Vilhelmina och samtidigt studera.

Högt tryck på svetsutbildningen

Det var riktigt högt söktryck till Lärcentrums helt nya Grundläggande svetsutbildning, med hela 22 sökanden. Sedan kunde bara nio deltagare påbörja utbildningen av platsskäl.

- Inför utbildningen hade vi två kvällar med "prova på-svets”, vilket lockade många att söka grundutbildningen, säger Lars Gavelin.

Ekonomi för renskötare

En annan ny kurs i höst var Redovisning och deklaration för renskötare. Kursen vände sig till de som vill lära sig sköta sin egen bokföring, upprätta näringsbilagor samt få en inblick i familjejuridik för småföretagare.

Hela 17 deltagare från de tre nordligaste länen gick fjärrutbildningen på kvällstid under 18 veckor. Ytterligare en kurs är beställd av Gabna sameby ovanför Kiruna för 16 personer.

- Lärcentrum har som specialitet att göra riktade kurser inom ekonomi. Tidigare har utbildningen Redovisning och deklaration för skogsägare genomförts, säger Lars Gavelin

Introduktion till automation och robotteknik

Kursen Introduktion till automation och robotteknik startade 9 oktober. Den är framtagen som fortbildning för företag och anställda, för att ge en grundläggande inblick i den avancerade teknik som används i industrin samt för att skapa nyfikenhet och insikt i ämnet.

Nästa utbildning inom automation och robotteknik startar i februari 2024.

En annan förhoppning om en ny utbildning är YH Vindkraft. 

- Den 11 januari 2024 får vi besked om vi får YH Vindkraft, en utbildning som vi planerar att starta hösten 2024. Så vi hoppas så klart på det! avslutar Lars Gavelin.

Uppdaterad den 18 december 2023