Möjligheternas region

Möjligheternas Region - ett näringslivsutvecklingsprojekt i samverkan mellan åtta kommuner i Västerbottens Inland, Region 8, som pågår under åren 2015-2018.

Målsättningen med projektet är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag.

Delmål i projektet är att:
  • antalet nystartade företag ska öka
  • antalet växande företag ska öka
  • antalet nya produkter och tjänster på marknaden från våra kommuner ska öka
Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västerbptten och kommunerna i Region 8.

För mer information om projektet eller för stöd vid start av företag, utveckling i ditt företag eller idéutveckling, läs nedean eller kontakta:

Janet Jonsson
Projektledare och affärscoach i Vilhelmina kommun
072-450 19 09
janet.jonsson@vilhelmina.se 


Logga_Color_MR8text.jpg

eruf_14-20.jpgregion_vasterbotten.png

 

Uppdaterad den 24 april 2018

Kontakta Möjligheternas region

 

Affärscoach Möjligheternas Region
Kristina Axelsson
0940 - 140 62
kristina.axelsson@vilhelmina.se