Anslagstavla

UBN AU 111812

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2018-12-11
Paragrafer
§§91-117
Datum då anslag sätts upp
2018-12-20
Datum då anslag tas ned
2019-01-12
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 12 juni 2018

Tillkännagivanden /kungörelser