Väg- och gatuunderhåll

Kommunen ansvarar för underhåll av det kommunala vägnätet. Under vintertid innebär det plogning, sandning, snöbortforsling, siktförbättrande åtgärder medan det under sommartid utförs gatusopning.

Vintertid
Kommunen utför vintervägunderhåll i egen regi samt med upphandlad entreprenör. Vintervägunderhåll sker enligt rutiner samt ur ett säkerhetsperspektiv.
VIFAB utför vintervägunderhåll för det kommunala fastighetsbeståndet via upphandlad entreprenör. Genomfartsleden E45 genom tätorten ansvarar Trafikverket för.

Sommartid
Underhåll av gatu- och vägnätet sommartid består framförallt av sandupptagning med sopmaskin. Tiden för detta är på våren i maj månad. För att lyckas med detta så krävs tillgänglighet av gatumarken. Bra att tänka på då är att inte parkera sina fordon på gatan, utan att se till att ha sina fordon uppställda på egen eller den fastighet man befinner sig på. Sopningen sker under dagtid 07.00 – 16.00, men kan även utföras under fler timmar på dygnet.

 

Uppdaterad den 25 april 2018

Gör din felanmälan här

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 66

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-141 20
jan-ola.borg@vilhelmina.se