Lämna anmälan om oro för barn

Kontakta IFO om du misstänker att ett barn far illa. En anmälan om oro gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken att barnet far illa är befogad eller inte.

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp, anmäl det till Polisen och/eller till IFO. I akuta fall, ring 112!

Du kan prata med IFO innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på IFO. Ring i så fall till oss och beskriv din oro innan du tar beslut om att anmäla. Det kan du göra om du inte berättar barnets eller föräldrarnas namn.

Anmälan från privatpersoner

För att göra en anmälan kan du välja mellan att ringa till någon av oss på IFO, mejla, skicka ett brev med posten och/eller använda blanketten här ovan. Som privatperson kan du även göra en anonym anmälan. Du ska då inte uppge ditt namn när du kontaktar IFO. Om du uppger ditt namn har IFO endast i sällsynta fall möjlighet att hemlighålla ditt namn för den person/de personer som anmälan handlar om.
Om du gör en anmälan anonymt är det betydelsefullt att den är så utförlig som möjligt eftersom IFO i efterhand inte kan kontakta dig och ställa eventuella fler frågor.

Anmälan från professionella

Du som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänstens verksamheter har anmälningsskyldighet enligt lag.

Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns misstanke om att ett barn/ungdom under 18 år far illa ska det göras en orosanmälan. Anmälan bör göras skriftligt och skickas till IFO, Torget 6, 912 81 Vilhelmina. Du kan använda ovanstående dokument. Blanketten skrivs ut och fylls i för hand.

Kan man få veta hur det går?

Den som gör en anmälan till IFO vill ibland veta vad IFO gjort efter att de fått in anmälan. Sådana uppgifter kan inte lämnas ut utan samtycke från de personer som anmälan berör.

Kommer anmälan från professionella kan IFO berätta för den som har överlämnat, anmält,  om oro, om det har startats en utredning enligt 11 kap 1,2§§ socialtjänstlagen, SoL, eller om det inte har öppnats en utredning.

En inlämnad anmälan som handlar om oro för barn kan inte återtas.

Här kan du se en film om hur orosanmälan går till. Du länkas till Youtube.com.

Kom ihåg

Är situationen för barnet/ungdomen akut? Ring 112!

Att lämna en orosanmälan är att visa att du bryr dig om och vill väl.

Uppdaterad den 27 juni 2024

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo(at)vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
010-150 90 79