Ytterligare utökat tillfälligt terrängkörningsförbud Södra Gardfjället

Det tillfälliga terrängkörningsförbudet kring området Södra Gardfjället utökas med Valfjället, Tjahkevaartoe och Guarhtavaartoe från och med 2/5.

Fler renar återvänder till fjällen och därför utökas nu det tillfälliga terrängskörningsförbudet i området kring Södra Gardfjäll.

Beslut om föreskrift
Vilhelmina kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkömingslagen (1975:1313) och 15 § terrängkömingsförordningen (1978:594) att förbjuda körning i terräng med motordrivna fordon inom den del av Vilhelmina Norra Sameby som omfattar statens mark (se bifogad karta). Gällande kalfjällsdelar inom Södra Gardfjället.

Förbudet gäller från den 8 april 2022 till 4 maj 2022.

Det utökade beslutet gäller från 27 april 2022 till 4 maj 2022.

Den andra utökande beslutet gäller från 2 maj 2022 till 4 maj 2022. Se nedan:

Led Klitvallen - Grönfjäll – Kittelfjäll hålls öppen, avvik ej från leden.

Led Kittelfjäll-Kittelsjöarna-valsjön stängt från och med 27/4.

Henriksfjäll stängt från och med 27/4.

Valfjället-Tjahkevaartoe-Guarhtavaartoe (VN 9 och VN 10) stängt från och med 2/5.

 

Se beslutet i sin helhet här

Större karta finns i beslutet.

Uppdaterad den 29 november 2022