Vilhelminas digitalisering uppmärksammas av SKL

Det är drygt två år sedan Vilhelmina kommun påbörjade sin digitala resa för att genom digitalisering kunna erbjuda bättre service och anpassa sina verksamheter. I en artikel från SKL skriven av Birgitta Klepke kan ni läsa mer om hur processen ser ut.

”Det är snudd på tjänstefel att inte använda digitaliseringens möjligheter”. Det säger kommunchefen Karl-Johan Ottosson och sammanfattar den attityd som präglar både regionen och Vilhelmina kommun.

Texten är ett sammandrag ur artikeln, Här kan ni läsa hela intervjun.

Våren 2017 deltog tio kommunchefer och 60 politiker i konferensen Smartare välfärd inom projektet Digitala Västerbotten och tolv kommunlednings-grupper fortsatte sedan sitt kompetenslyft i utbildningen Att leda digital förändring. En av kommunerna var Vilhelmina som bildade en digitaliseringsgrupp över förvaltningsgränserna. Gruppen består av 5-6 personer med olika bakgrund och varierande IT-kunskap. Gemensamt för alla var intresse för digitaliseringens möjligheter.

Vilhelminas vision för sin transformationsplan är att ”digitalisera det som går att digitalisera”. Utgångspunkten är det som invånarna behöver och frågar efter men visionen omfattar också de 20 000 besökare som vistas i kommunen varje påskvecka.

Digital transformation kräver insikt
Lena Mikaelsson är personalutvecklare och samordnar Vilhelminas digitala transformation på halvtid. Efter ett par år inser hon hur lite alla visste i början.
– Det var först när vi fått insikt som vi förstod vad vi kunde göra, säger hon och tillägger att det tog flera månader att ställa in kompassen.
Det konkreta arbetet började med att gruppen ställde sig frågor som: Vad förväntar sig medborgarna? Vilka yrken har direkt kontakt med brukare? Hur är vi digitala hemma – och på jobbet? Vad gör vi som vi ska sluta med? Vad ska vi göra mer av?

Få medarbetare i Vilhelmina ifrågasätter numera kommunens digitalisering. Något som, enligt Lena Mikaelsson, beror på 10-12 workshops som har mjukat upp attityderna.
– Vi ”duschar” medarbetarna genom att prata digitalisering i alla sammanhang vi kan komma på, säger hon.
För att lösa mer komplexa uppgifter gäller det att samarbeta. I Region Västerbotten har Skellefteå tagit på sig ledartröjan när det gäller e-tjänster och alla i regionen är överens om att bra e-tjänster måste tas fram utifrån invånarnas behov men också med stöd av medarbetarna för att deras processer ska bli så effektiva som möjligt.

 

Text: Birgitta Klepke, SKL

Uppdaterad den 29 november 2022