Vilhelmina och Storuman arbetar för gymnasieförbund

Tillsammans är starkare! Vilhelmina och Storumans kommuner arbetar just nu för att tillsammans bilda ett gymnasieförbund med målsättningen att skapa det mest attraktiva gymnasievalet för ungdomar bosatta i Västerbottens inland.

Vad sägs om ett större utbud av gymnasieprogram att välja mellan, möjligheten att studera 1–2 dagar på hemorten varje vecka och ett extra studiebidrag? Detta skulle eventuellt kunna bli verkligheten för inlandets framtida gymnasieelever redan från höstterminen 2022. 

Södra Lapplands gymnasium är arbetsnamnet på det som planeras bli ett gymnasieförbund mellan Vilhelmina och Storumans kommun. Per Lindberg som är projektledare och före detta rektor på Malgomajskolan i Vilhelmina kommun berättar att idén att om att skapa ett gymnasieförbund i inlandet kommit på tal flera gånger både före och under hans tid som rektor. Denna gång har planeringen kommit längre än någonsin då det blir allt svårare att driva gymnasieskolor i inlandet. Det minskande elevunderlaget i Västerbottens inland har fått många att inse att något måste göras för att eleverna ska stanna i inlandet- om inte så måste kommunerna skära ned på programutbuden. Skulle däremot Vilhelmina och Storuman starta upp ett gymnasieförbund skulle det innebära ett samarbete mellan gymnasieskolorna i kommunerna och att kommunerna lämnar över sina roller som huvudmän till förbundet. 

"Tanken är att om Storuman och Vilhelmina slår ihop Luspengymnasiet och Malgomajskolan och bildar ett gemensamt gymnasieförbund så kan fler kommuner vara med och dela på ansvaret som huvudman", berättar Per Lindberg som på sikt hoppas på att bjuda in fler kommuner till förbundet. 

Per ser Dorotea och Åsele kommun som två möjliga kandidater för framtiden. Dessa två kommuner har inga egna gymnasieskolor utan skickar många av sina elever till Malgomajskolan. Men trots att kommunerna betalar för att deras elever ska gå på gymnasiet i Vilhelmina så har dessa kommuner inget inflytande över skolverksamheten. Men det skulle de få om de ingick i ett förbund. 

"I ett gemensamt förbund har alla som är medlemmar rösträtt och är likvärdiga partners. En kommun – en röst! Det blir en demokratisering av gymnasieverksamheten i inlandet", berättar Per Lindberg 

En annan fördel är att programutbudet blir större för de framtida gymnasieeleverna då de också kan välja utbildningar som finns på den andra skolan. 

"För eleverna som stannar kvar hos oss innebär det ett större utbildningsutbud att välja från när de kan välja mellan programmen som finns på Malgomajskolan och på Luspengymnasiet", berättar Carola Bergh och Helena Renman, rektorer på Malgomajskolan. 

"Man kan bo på kvar på hemorten men välja ett program i en annan ort. Det har visat sig i undersökningar att om man kan studera hemma och bo hemma med stöttning från föräldrar under gymnasietiden så lyckas man oftast bättre i sina studier." 

Det kan också bli aktuellt att införa ett extra studiebidrag för de elever som väljer att läsa på Södra Lapplands gymnasium berättar Per Lindberg. 

"Just nu överväger vi att premiera de elever som bor i förbundet med ett extra bidrag utöver studiebidraget. Det kan vara rätt så avgörande för många familjer och ett bra ekonomiskt bidrag." 

 Just nu är gymnasieförbundet fortfarande i beredningsprocess, vilket innebär att det fortfarande finns många steg kvar tills förbundet blir verklighet. Vilhelmina kommun kommer fatta beslut om gymnasieförbundet i maj 2021 och Storuman i juni 2021. Om båda kommuner godkänner förslaget att gemensamt bilda ett gymnasieförbund så väntas förbundet officiellt bildas i under hösten 2021 med start av undervisning hösten 2022. 

Uppdaterad den 10 mars 2021