Vilhelmina kommuns remissvar gällande nyetablering av friskolor

Nästanvik har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Malgovik och Nästansjö byskola i Vilhelmina kommun fr.o.m. läsåret 2021/22.

Vilhelmina kommun har yttrat sig i ärendet utifrån konsekvensbeskrivningar gällande ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser. Yttrandet anser att etablering av friskolor skulle ge negativa konsekvenser och försvåra arbetet med att få en budget i balans. En etablering av friskolor skulle innebära att kommunen skulle ha svårt att tillgodose likvärdig utbildning med god kvalitet med legitimerad personal till alla elever i Vilhelmina.

Vilhelmina kommun har sedan tidigare beslutat om att avveckla Malgovik och Nästansjö skola, som en konsekvens till att utbildningsnämnden haft underskott i budgeten under 2018 om 27,5 miljoner kronor och 2019 14,3 miljoner kronor.

Uppdaterad den 6 augusti 2020