Vilhelmina kommun siktar mot 2030

Före år 2030 ska koldioxidutsläppen minska markant. Därför deltar Vilhelmina kommun tillsammans med länets övriga kommuner i projektet Fossilfria transporter. ”För att Norrlands inland ska bli fossilfritt krävs en bredd av lösningar”, säger klimatstrategen Ia Synneborn.

Under hösten startades ett nytt projekt i Västerbotten, där alla kommuner tillsammans går ihop för att jobba med att nå klimatmålen som är uppsatta, även kallat Agenda 2030. Målen innebär att vi före år 2030 ska minska koldioxidutsläppen men 70% jämfört med 2010 års nivåer. På plats i Vilhelmina arbetar Ia Synneborn, länsstyrelsens klimatstrateg, outtröttligt med frågor som ska minska vår klimatpåverkan inom såväl Vilhelmina som Dorotea och Åsele kommuner.
- För att kunna ställa om till fossilfria transporter krävs det att man skapar förutsättningar, tittar på samverkan och en bredd av lösningar, förklarar Ia Synneborn.

I Norrlands inland, där bilen är en förutsättning för att ta sig till andra platser, tror hon inte på att bara en lösning räcker för att nå målen.
- I framtiden måste vi köra på andra bränslen än de fossila, det vill säga diesel och bensin. Då räcker det till exempel inte bara att skapa förutsättningar för att ha elbilar, vi måste även titta på vilka andra fossilfria bränslealternativ det finns, förklarar hon.

Projektet riktar sig till såväl företag som privatpersoner, och just nu arbetar hon med att samla in perspektiv från olika grupper.
- Det handlar om beteendeförändringar, såsom att reducera sitt koldioxidutsläpp. Det kan man göra genom att välja andra resesätt, till exempel el tåg istället för flyg eller ta cykeln istället för bilen. Vi kan alla göra något, och det räknas, säger hon.

Projektet i dess nuvarande form kommer att pågå fram till 2021. Då ska en plan finnas för hur man ska kunna göra omställningen till 2030.
- I de diskussionerna kan vi tillsammans komma fram till hur vi ska jobba för att möta målen och hur vi gör omställningen på bästa sätt. Det kan inte komma från mig eller länsstyrelsen utan det måste komma inifrån, från de som lever och verkar här, säger Ia Synneborn.

 

Uppdaterad den 29 november 2022