Vilhelmina kommun rensar sitt boklager - få en bokserie om En lappmarksbygd på väg mot framtiden

Vi vill skänka er Vilhelminabor en fin påskgåva i form av 8 böcker om vår historia.

Vilhelmina - En lappmarksbygd på väg mot framtiden av Martin Lauritz.
Kom till Vilhelmina Folkets Hus mellan kl 12-15 från och med onsdag 8/4 för att hämta bokserien, så långt lagret räcker.

Max en serie böcker per person = 8 böcker.

Böckerna finns i utställningshallen där vi ber er gå in en och en och hämta böckerna för att minska risken för smittspridning.
Hoppas det ska komma väl till pass i dessa tider av begränsade sociala aktiviteter och att det ska förgylla din dag med läsning om Vilhelminas historia.

Böckerna har även delats ut i fjälldalarna samt på trygghetsboendet, Åsbacka, Tallbacka och Tallbackas dagverksamhet.

Uppdaterad den 6 augusti 2020