Vilhelmina kommun förenklar - helt enkelt

Bara veckan efter att årets rankning över företagsklimat släppts av Svenskt Näringsliv rullar Vilhelmina kommun igång med en ny utbildning som ska skapa en bredare förståelse för en företagares roll.

Vilhelmina kommun har de senaste åren ökat takten i arbetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Nu breddas arbetet ytterligare, tack vare medel från tillväxtverket, med en omfattande utbildning som kommer involvera flera avdelningar inom kommunen.
- Vanligtvis är det oftast näringslivskontoret som jobbar riktat mot frågor kring företagsklimat. I och med ett koncept från SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommer vi nu att ta det största greppet hittills där tjänstemän från flera olika områden i organisationen deltar samt de förtroendevalda som sitter i kommunfullmäktige, säger Annika Andersson, kommunalråd.

Ulla-Karin Dahlberg är chef för miljö-och byggnadsförvaltningen och kommer tillsammans med hennes arbetslag att delta vid utbildningstillfällena.
- Alla som vänder sig till oss ska mötas av ett bra bemötande. Men vi som jobbar med de här frågorna och de företagare vi möter behöver bli bättre på att förstå varandras roller. Det är en tvåvägskommunikation där båda har ansvar, förklarar hon.

Den första utbildningsdagen äger rum redan på måndag, och 55 deltagare kommer att delta i resan mot ett bättre företagsklimat.
- Vi har redan fått höra att vi har en ovanligt stor uppslutning, och det kan vara en framgångsfaktor för att det här ska ge resultat. Vi är stolta över det vi redan gör men bra kan bli bättre, säger kommunalrådet Annika Andersson.

Konceptet som heter Förenkla helt enkelt har nämligen genomförts i 161 kommuner och går ut på att förbättra företagsklimatet genom att utveckla sitt sätt att agera. Bemötande attityder, dialog och regeltillämpning är delar av innehållet.

I de kommuner där konceptet genomförts ser SKLs utbildare Tomas Forslin goda resultat när det kommer till företagsklimat, men att det kan se olika ut på grund av kommunernas varierande förutsättningar.
- Utbildningen ska mynna ut i en handlingsplan som ska leva vidare, och den kan se olika ut beroende på vilken kommun det är. Men det vi kan se är att det blivit starkare förbättring i SKLs egna mätningar inom näringslivsklimatet jämfört med kommuner som inte genomfört arbetet, säger han.

Uppdaterad den 29 november 2022