Vilhelmina kommun deltar i årlig krisberedskapsövning tillsammans med länsstyrelsens samverkansnätverk

Varje år övar Vilhelmina kommun krisberedskap och testar sin förmåga att vara uthålliga under kris eller samhällsstörning.  Den 2–3 mars arrangerar Länsstyrelsen Västerbotten ett träningstillfälle för att träna på samverkan mellan krisberedskapsaktörer i Västerbottens län.

Träningstillfället Holger är sedan 2017 årligen återkommande och ger krisberedskapsaktörer i länet ett tillfälle att på ett lugnt sätt träna på olika moment inom samverkan. Vilhelmina kommun deltar, precis som tidigare år, och brukar även anordna egna lokala övningar med egna scenarion. 
- Vi har en god krisberedskap i Vilhelmina. Genom åren har vi byggt upp en stabil stabsorganisation som ska vara uthålliga under kris och särskild händelse. Det är i samverkan med andra kommuner och aktörer lokalt, regionalt och centralt som vi hittar de bästa lösningarna om vi skulle utsättas för en kris, säger kommunchefen Karl-Johan Ottosson. 

Ett flertal anställda deltar under övningarna och skulle vid en samhällsstörning få uppdraget att delta i stabsarbetet. 
- Det vi övar är bland annat krisledning, att bevaka och tillföra resurser till utsatta områden, att minimera påverkan samt jobba med information, säger Magnus Holmberg, räddningschef och krisberedskapssamordnare i Vilhelmina kommun. 

Träningstillfället Holger utgår alltid från ett scenario. Scenariot gör det möjligt att hålla kärnfulla diskussioner och resonemang kring olika händelser. Tidigare scenarion har bland annat varit skogsbrand och störningar i el och telenät. I år bygger scenariot på en kärnteknisk olycka i fredstid, vid ett kärnkraftverk i södra Finland.  

Under övningen förde krisledningsstaben diskussioner och resonemang kring hur man skulle kunna forsla bort snö i samband med ett nedfall. 
- Vi får ett tillfälle att föra resonemang hur vi skulle hantera till exempel sanering, deponi och andra åtgärder som är nödvändiga, säger Magnus Holmberg. 

Även om övningen är årligt förekommande och helt fristående från det nuvarande omvärldsläget följer vi den fruktansvärda situationen i Ukraina och medverkar i länets samverkan kring omvärldsbevakning.  

Vilhelmina kommun har utifrån det inventerat tillgången på tomma lägenheter inom det kommunala bostadsbolaget. I dagsläget finns 40 tomma lägenheter till förfogande, det rör sig med andra ord om cirka 150 till 200 platser om ett behov skulle uppstå. 
- Vi har en nära samverkan och goda rutiner med länsstyrelsen och migrationsverket, och står beredda om de skulle signalera om ett stöd från Vilhelmina kommun, säger Karl-Johan Ottosson.

Uppdaterad den 29 november 2022