Vilhelmina, Fjärrvärme : Akut fjärrvärmeläckage 2020-12-01

Ett akut läckage i fjärrvärmen har uppstått och därför utför Solör Bioenergi Fjärrvärme ett akutstopp av fjärrvärmeleveranserna idag 2020-12-01, stoppet vara ca 3 timmar. Berörda områden är: Södra delen av Videvägen, Parallellgatan södra delen av industriområdet dvs Testgatan, Säljgatan, Terminalvägen samt Bäckstigen, delar av Fordonsgatan och Ekorrvägen.

Uppdaterad den 1 december 2020