Viktig information: Dags att vrida på soptunnan!

Nu har vår nya sopbil kommit! Nytt för dig som kund är att du ska vända på kärlet, ditt avfallskärl ska placeras med lockets öppning ut mot vägen, istället för handtaget.

Den nya sidolastande avfallsbilen tömmer ditt kärl från höger sida med en mekanisk tömningsarm. För att armen ska kunna ”greppa” kärlet är den nya placeringen viktig, handtag och hjul in mot fastigheten. Det ska också vara fritt på sidorna, bakom och ovanför kärlet.
Du kan börja placera ditt avfallskärl rätt med handtag och hjul in mot fastigheten redan idag. Tack för att du vänder på kärlet!
Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Beredskapssamordnare

Emma Rastbäck
0940-14289
emma.rastback(at)vilhelmina.se

Linus Övringe
0940-14288
linus.ovringe(at)vilhelmina.se

Eller mejla:
beredskap(at)vilhelmina.se

Folkhälsosamordnare
Sabina Björk
0940-140 76
sabina.bjork(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Gator och vägar

Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson(at)vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Per Hjelm
0940-140 69
per.hjelm(at)vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Linda Karlsson
0940-141 85
linda.karlsson(at)vilhelmina.se