VIBO och VIFAB en del av Klimatinitiativet för allmännyttor

Förra veckan samlades VIBO/VIFABS nya styrelse för sitt första möte där de även träffade alla medarbetare. På bilden håller VD och ordförande Maria Kristoffersson upp avsiktsförklaringen Klimatinitiativet som innebär att VIBO/VIFAB ska minska utsläppen av växthusgaser.

Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, som är de kommunala bostadsbolagens branschorganisation. lanserade under 2018 ett klimatinitiativ. Nära 200 andra allmännyttor har skrivit under avtalet.

Bakgrunden till Klimatinitiativet är att medlemsföretagen önskade målsättningar som sticker ut och gör skillnad och samtidigt funkar för alla oavsett om man är ett litet eller stort företag. Initiativet ska skapa ett engagemang mot de gemensamma målen för minskad klimatpåverkan.

Klimatinitiativet tar ett brett grepp och handlar om att minska klimatpåverkan från bostadsföretagens verksamheter i alla steg, från det man bygger och renoverar till drift och förvaltning, men också om de boendes klimatpåverkan.

Klimatinitiativet har två övergripande mål som ska uppnås senast år 2030. Fossilfri allmännytta och 30 procent lägre energianvändning, såsom varmvatten, fastighetsel och uppvärmning, från år 2007 till år 2030.

För att så många företag som möjligt ska kunna gå med i Klimatinitiativet finns också möjligheten att sätta sina egna mål gällande fossilfrihet och energieffektivisering. De övergripande målen är mål som vi hoppas kunna nå för initiativet i stort, på samma sätt som Parisavtalet fungerar.


Läs mer om klimatinitiativet här.

Uppdaterad den 29 november 2022