Var med och förhindra spridningen av blomsterlupinen

Med anledning av att blomsterlupinen sprider sig runt om i kommunen vill miljökontoret informera om hur man kan bekämpa och försöka minska spridningen av lupiner i naturen.

Lupinen är etablerad i hela landet och arten sprider sig snabbt. Växterna är vanligt förekommande längst med vägar, järnvägar, skräpmark och i trädgårdar där deras stora blommor lyser vitt, blått och rosa.

Blomsterlupinen omfattas i dagsläget inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter, men eftersom den är en mycket invasiv växt rekommenderar Naturvårdsverket att man ska avstå från att plantera den och försöka förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark. Fler exempel på invasiva växter är Jättbalsamin, Jättebjörnloka, Parkslide, Gul skunkkalla och Vresros. Dessa växter bör tas om hand på liknande sätt som lupinerna.

Negativa effekter av blomsterlupinen

Lupinerna är ett hot mot den biologiska mångfalden då den konkurrerar ut andra växter i de miljöer som den trivs i, exempelvis vid vägkanter och järnvägsbankar.

Blomsterlupinen hotar även andra växter genom att de lockar till sig pollinerare, som hellre besöker lupinen än de inhemska blommorna.

Dessutom innehåller blomsterlupiner alkaloider, som kan vara giftiga för får och nötkreatur. Den kan även vara allergiframkallande för människor.

Hur kan vi förhindra spridning av blomsterlupinen?

Hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling är den vanligaste spridningsvägen av växterna. Den negativa utvecklingen kan hejdas om vi är fler som blir medvetna om riskerna med invasiva växter. Vi behöver lära oss känna igen och veta hur man ska handskas med dem.

Bidra gärna med att bekämpa blomsterlupinen på din egen fastighet genom att:

  • Slå av dem innan de sätter frö, flera gånger under året, under några års tid - då försvinner de.
  • Gräv/dra upp hela plantor med rot. Eller ta ett spett eller korp och bänd upp plantan. Försök få bort hela växten, särskilt de delar som förökar sig (frön och rotdelar).
  • Vid grävarbeten av olika slag - var uppmärksam så det inte blir ett lupinspridningsområde.
  • Plocka stora buketter, sätt de gärna i vas och njut av färgprakten om du vill, men kom ihåg att slänga dem som brännbart avfall. Då sprids inte fröerna på växtplatsen eller i någon kompost.

Kommunen och andra aktörer såsom Trafikverket försöker att bekämpa lupiner på egen fastighet där de spridits i mån av tid och resurser.

Växtavfall

Vid bekämpningen uppkommer avfall från växterna och det är hanteringen av växtavfallet som är den viktiga delen med att förhindra spridning både vid lagring och borttransport av växtavfallet. För att säkerställa att växtavfallet (frön och växtdelar) inte kan spridas i naturen, tänk på följande:

  • Lägg växtavfallet i väl slutna säckar så att de inte riskerar att sprida sig vid förflyttning.
  • Lämna växtavfallet som brännbart i genomskinliga säckar på återvinningscentral (ÅVC).
  • Lägg inte växtavfallet på komposten eller i trädgårdsavfallet. Släng inte växtavfall på någon annans tomt eller i skogen.

För mer information se Naturvårdsverkets hemsida

Uppdaterad den 29 november 2022