Utökat tillfälligt terrängkörningsförbud, Södra Gardfjället

Det tillfälliga terrängkörningsförbudet kring området Södra Gardfjället utökas med leden Kittelfjäll-Kittelsjöarna-valsjön samt Henriksfjäll som stängs från och med 27/4.

Fler renar återvänder till fjällen från och därför utökas nu det tillfälliga terrängskörningsförbudet i området kring Södra Gardfjäll.

Via denna länk kan du se en film om hur det går till när samebyar ansöker om terrängskörningsförbud och varför. Du omdirigeras till Youtube.

Renarna återvänder till fjället - YouTube

Beslut om föreskrift
Vilhelmina kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkömingslagen (1975:1313) och 15 § terrängkömingsförordningen (1978:594) att förbjuda körning i terräng med motordrivna fordon inom den del av Vilhelmina Norra Sameby som omfattar statens mark (se bifogad karta). Gällande kalfjällsdelar inom Södra Gardfjället.

Förbudet gäller från den 8 april 2022 till 4 maj 2022.
Det utökade beslutet gäller från 27 april 2022 till 4 maj 2022.
Led Klitvallen - Grönfjäll – Kittelfjäll hålls öppen, avvik ej från leden.
Led Kittelfjäll-Kittelsjöarna-valsjön stängt från och med 27/4.
Henriksfjäll stängt från och med 27/4.


Se karta i större bild

Läs beslutet i sin helhet

Uppdaterad den 29 november 2022