Torpet vid strandleden rivs och blir ett rekreationsområde

Torpet och dess tomt längs strandleden har länge varit ett eftertraktat läge av många Vilhelminabor. Därför vill vi informera att huset nu kommer att rivas. Marken kommer istället att användas för rekreation och på så sätt vara till för alla.

- Det finns en markanvändningsplan inom kommunen där man beslutat att kommunens mark i området ska vara till för rekreation tillsammans med området som finns för trädgårdsodling, förklarar Sören Hagenvald, teknisk chef.

Planen är att marken ska få vara till för alla, att åkern på tomten ska hållas öppen och att träden vid strandkanten ska röjas bort.
- Vi har planer på någon form av rastplats eller grillring på området, säger Sören Hagenvald.

Torpet har under åren haft flera intressenter, då läget vid Volgsjön lockar, men från kommunens sida har man inte sett att en försäljning skulle slagit väl ut.

- Även om vi skulle ha sålt marken så skulle det ha varit väldigt svårt att bygga något där, då det inte är en försvarbar investering att gräva kommunalt vatten och avlopp dit, och det framför allt skulle vara svårt att få strandskyddsdispens, förklarar Sören Hagenvald.

En miljöinventering är genomförd, och rivningen kommer att ske under sommaren.

Uppdaterad den 29 november 2022