Tillhör du riskgrupp och har frågor?

Just nu händer det mycket i vårt samhälle. Här har vi kort sammanfattat de åtgärder Vilhelmina kommun vidtagit.

Vi vill kontrollera att ingen som tillhör riskgrupp just nu sitter ensam och isolerad utan hjälp och kontaktnät. Kontakta vår
växel om du har frågor. Telefon 0940-140 00.

Vilhelmina kommun har tagit följande åtgärder:

  • Besöksförbud på äldreboenden
  • 45an, daglig verksamhet och öppna förskolan har stängt.
  • Förfallodatum på fakturor till företag förlängs vid behov
  • Hemtjänsten och boendestöd prioriterar medicin, matinköp, matdistribution och personlig omvårdnad.
  • Gymnasie- och vuxenutbildning genomförs med fjärrundervisning
  • Resestopp för anställda, vilket innebär att resor till andra kommuner ställs in tills vidare.Uppdaterad den 6 augusti 2020