Tillfälligt terrängkörningsförbud inom Gebnafjället (VA18)

Länsstyrelsen har fattat beslut om tillfälligt terrängkörningsförbud inom Vapsten samebys marker, Storuman och Vilhelmina kommuner.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 16 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om föreskrifter som reglerar skotertrafiken inom Gebnafjället
(småviltsjaktområde VA18) som anges på kartan i beslutet.

Föreskrifterna gäller från den och med 27 april 2022 till och med den 4 maj 2022. Beslutet gäller även om det överklagas.

Föreskrifterna gäller inte:
1. Undantag som anges i 1 § terrängkörningsförordningen.
2. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller
för färd närmaste väg till och från egen stuga
3. För färd på följande skoterleder och färdsträckor, markerade på
kartan till bilaga 1
- Matsdal – Virisen
- Björkås – Gransjön

Se beslutet i sin helhet här
(karta finns i beslutet)

Uppdaterad den 29 november 2022