Tillfälligt terrängkörningsförbud, Gitsfjället

Renarna fortsätter att återvända till fjället. Därför har länsstyrelsen tagit beslut om tillfälligt terrängkörningsförbud i Gitsfjällsområdet.

Förbudet träder i kraft den 23 april och gäller fram till att majförbudet träder i kraft. 

Föreskrifterna gäller inte:

 • Undantag som anges i 1 § terrängkörningsförordningen.
 • Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller
  för färd närmaste väg till och från egen stuga
 • För färd på följande skoterleder, markerade på kartan till bilaga 1;
  - Bångnäs – Gitssjön (OBS, undantaget gäller endast till och med söndag 24 april)
  - Granliden – Gitssjön samt Lövnäs – Gitssjön (OBS, undantaget gäller endast till och med söndag 24 april)
  - Saxnäs – Bijjie Lijhtie
  - Saxnäs - Borgafjäll

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.

Här kan du se kartbilden i större format.

 

Via denna länk kan du se en film om hur det går till när samebyar ansöker om terrängskörningsförbud och varför. Du omdirigeras till Youtube.

Renarna återvänder till fjället - YouTube

Uppdaterad den 29 november 2022