Tillfälligt terrängkörningsförbud, Gitsfjället från 1/5

Länsstyrelsen i Västerbottens län har beslutat om tillfälligt terrängkörningsförbud i området kring Gitsfjällets naturreservat.

Föreskrifterna gäller från och med den 1 maj 2024 till och med den 4
maj 2024. Beslutet gäller även om det överklagas.

Föreskrifterna gäller inte:
1. Undantag som anges i 1 § terrängkörningsförordningen.
2. Ortsbor för färd till av Länsstyrelsen upplåtna fiskevatten för
husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen
stuga.

Läs beslutet i sin helhet här.

Bilaga 1

Bilaga 2

Uppdaterad den 30 april 2024