Tillfälligt förbud för terrängkörning, Södra Gardfjället

Beslut om föreskrift om förbud för terrängkörning inom området kring Södra Gardfjället, Statens mark, innehållande kalfjällsdelarna Kitteltjäll, Fågelfjället, Grönfjället, Klippfjället, Grapsarn och del av Klitvallen inom Vilhelmina kommun.

Beslut om föreskrift
Vilhelmina kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkömingslagen (1975:1313) och 15 § terrängkömingsförordningen (1978:594) att förbjuda körning i terräng med motordrivna fordon inom den del av Vilhelmina Norra Sameby som omfattar statens mark (se bifogad karta). Gällande kalfjällsdelar inom Södra Gardfjället.

Förbudet gäller från den 8 april 2022 till 4 maj 2022.
Led Klitvallen - Grönfjäll - Kittelfjäll- Kittelsjöarna hålls öppen, avvik ej från leden.

Läs hela beslutet här
Signerat beslut finns hos kommunkansliet.

Karta i större format

Uppdaterad den 29 november 2022