Tallåsvägen och Skolgatan, Vilhelmina utan vatten efter kl 16:30 den 29 april

På grund av reparation av en vattenläcka på Tallåsvägen kommer fastigheterna på Skolgatan 16-22 och Tallåsvägen 1-25 vara utan vatten från kl 16:30 idag fram tills reparationsarbetet är klart. Arbetet beräknas vara klart under natten. Detta kan innebära att delar av samhället kan uppleva grumligt vatten när läckan är lagad och vattnet släpps på igen.
En vattentank kommer att vara uppställd i korsningen Åsgatan-Tallåsvägen.

Uppdaterad den 29 april 2021