Statistik: Vilhelmina är i topp i fiberanslutning

Vilhelmina ligger i topp när det gäller att utöka tillgången till snabbt bredband. Det visar en ny bredbandskartläggning från Post- och telestyrelsen, PTS.

Återigen har samtliga Västerbottenskommuner ökat tillgången till snabbt bredband. Det visar PTS bredbandskartläggning för 2018, som släpptes den 28 mars. Störst ökning har Vilhelmina, Dorotea och Robertsfors, som ökat sin anslutningsgrad med cirka 10 procent sedan 2017.
- Vi har jobbat konsekvent mot de nationella målen och gör kraftfulla kliv just nu med fiberanslutning i tätorten och de byar som återstår. Under de närmaste åren räknar vi med att ansluta ungefär 250 hus per år, säger Jonas Örnberg, Stadsnätsansvarig på Vilhelmina kommun.

Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2018 visar att 84 procent av hushållen i Västerbotten hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s. Snittet för riket är 82 procent.
Även tillgången till en bredbandsanslutning via fiber har ökat i regionen. Idag ligger Västerbotten på 83 procent och snittet för riket är 77 procent.
– Västerbotten är fortfarande i topp och det är stort utifrån vår stora och glesa region med massor av utmaningar. Jag är så stolt över våra kommuner som kraftfullt driver bredbandsfrågan år efter år, säger Eva-Marie Marklund, Bredbandskoordinator vid Region Västerbotten.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2018.

Om regeringens bredbandsstrategi
Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:
År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Uppdaterad den 5 augusti 2020